Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2001
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2003
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3438 de 25/07/01
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

de 9 de maig de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0805785).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA