Corrección de errores - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia:29 de Mayo de 2002
Fin de Vigencia:29 de Mayo de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3645 de 29/05/02
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució de 9 de maig de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes de fusta de la província de Barcelona per als anys 2001-2003 (DOGC núm. 3438, pàg, 11633, de 25.7.2001).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 3438, pàgina 11633, de 25.7.2001, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 11633, al títol, on diu:

'(codi de conveni...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA