Corrección de errores - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia:13 de Agosto de 2009
Fin de Vigencia:13 de Agosto de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5442 de 13/08/2009
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució TRE/1719/2009, de 14 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2008-2012 (codi de conveni núm. 0805785) (DOGC núm. 5405, pàg. 50231, de 22.6.2009).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 5405, pàg. 50231, de 22.6.2009, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàg. 50261, a l'article 92, on diu:

.Pel que fa a tot el que no preveu aquest Conveni, regeixen les normes de la Llei 1/1995 i la resta de disposicions (...).,

ha de dir:

.Pel que fa tot el que no preveu aquest Conveni, regeixen les normes establertes en el Conveni general de la fusta, la Llei 1/1995 i la resta de disposicions (...)..

Barcelona, 2 de juliol de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA