Corrección de errores - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 7 de Noviembre de 2002
Fin de Vigencia: 7 de Noviembre de 2002
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3780 de 12/12/02
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRE/3187/2002, de 21 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col-lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2002-2003 (codi de conveni núm. 4300395) (DOGC núm. 3756, pàg. 19484, de 7.11.2002).

Havent observat errades al text del Conveni col-lectiu esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3756, pàg. 19484, de 7.11.2002, se'n detallen les correccions oportunes:

A la pàgina 19491, a la taula salarial, SBD=Salari base diari i SS=Salari setmanal, on diu:

"Encarregat

17,52 euros

210,40 euros

Oficial 1a

16,16 euros

188,31 euros

Oficial 2a

16,01 euros

178,02 euros

Ajudant

15,95 euros

173,28 euros

Peó especialista

15,95 euros

173,28 euros

Peó

15,85 euros

167,42 euros

Aprenent 1 any

9,83 euros

109,86 euros

Aprenent 2 any

9,84 euros

111,07 euros

Aprenent 3 any

12,83 euros

139,20 euros

Titulat superior

800,57 euros

1.273,52 euros

Ing. Téc. i tèc. Mitjà

680,64 euros

1.102,15 euros

Cap d'admin.

605,23 euros

996,20 euros

Oficial 1a admin.

496,94 euros

926,58 euros

Oficial 2a admin.

491,31 euros

867,50 euros

Administratiu

485,47 euros

801,73 euros

Auxiliar Admin.

479,62 euros

735,95 euros

Telefon. i mecàn.

479,62 euros

735,95 euros

Aspirant 1 any

296,08 euros

480,55 euros

Aspirant 2 any

296,71 euros

486,76 euros

Viatjant

492,16 euros

876,40 euros",

ha de dir:

"Encarregat

17,86 euros

212,78 euros

Oficial 1a

16,47 euros

190,48 euros

Oficial 2a

16,32 euros

180,19 euros

Ajudant

16,26 euros

175,45 euros

Peó especialista

16,26 euros

175,45 euros

Peó

16,16 euros

170,29 euros

Aprenent 1 any

10,02 euros

111,19 euros

Aprenent 2 any

10,03 euros

112,34 euros

Aprenent 3 any

13,08 euros

140,95 euros

Titulat superior

816,14 euros

1.289,09 euros

Ing. téc. i tèc. mitjà

693,88 euros

1.115,38 euros

Cap d'admin.

617,01 euros

1.007,98 euros

Oficial 1a admin.

506,60 euros

936,23 euros

Oficial 2a admin.

500,87 euros

877,06 euros

Administratiu

494,91 euros

811,17 euros

Auxiliar admin.

488,95 euros

745,28 euros

Telefon. i mecàn.

488,95 euros

745,28 euros

Aspirant 1 any

301,84 euros

486,31 euros

Aspirant 2 any

302,48 euros

492,53 euros

Viatjant

501,73 euros

885,96 euros"

Tarragona, 11 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA